Projekt z Velkými Pavlovicami

PODPORA MLADÝCH DOBROVOĽNÍKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ Je cezhraničný projekt medzi mestom Senica a českým mesto Velké Pavlovice. Konkrétne medzi Študentským parlamentom mesta Senica a žiackym parlamentom na Gymnáziu vo Velkých Pavloviciach. Nosnou témou projektu bolo dobrovoľníctvo a participácia mládeže. Zámerom projektu bolo v tejto oblasti nadviazanie kontaktov a výmena skúseností študentských parlamentov, organizácií pracujúcich s mládežou, samospráv. Vzdelávacími seminármi a teambuildingovými podujatiami bola cezhraničná mládež motivovaná k dobrovoľníckej účasti na mestských projektoch, k participácii na veciach verejných, k tvorbe vlastných projektov. Projekt podporil v študentoch zmysel pre spolupatričnosť, dobrovoľnícku pomoc, solidárnosť. Nadobudnuté skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva sú pre študentov dobrým štartom do budúcnosti. Študenti z parlamentu zo Senice vycestovali ako prví na víkendový, vzdelávací a zoznamovací pobyt do Velkých [...]

Projekt z Velkými Pavlovicami2023-05-15T14:54:52+02:00

Video z projektu z Pavlovicami

Projekt je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a mesto Senica ho realizuje s cezhraničným partnerom Gymnázium Velké Pavlovice.

Video z projektu z Pavlovicami2023-05-17T12:37:53+02:00

Marec

Úvodník Rok uvedomelosti Na začiatok ti prajem, nech je tvoj rok 2023 jeden z najlepších v tvojom živote. Nechcem týmto začať debatu o motivačných veciach, ktoré nikde nevedú, ale skôr náhľadom do sveta, v ktorom by existoval pokoj. Ten svet existuje, nie na každom mieste a čase, ale je. Najviac si takýto pokoj predstavujem a prepájam s niečím, čo ma napĺňa. A je mi úplne jedno, či daná vec je zbytočná, pretože viem, že aj tak tým môžem zmeniť svet k lepšiemu. Nemali by sme sa snažiť uchopiť to globálno, k čomu nemáme žiadny dosah. Nechcem tu tieto veci spochybňovať, ale myslím si, že priestor medzi nami je tiež veľmi dôležitý na to, aby [...]

Marec2023-12-27T08:11:32+01:00

Pomôžte nám rásť

Your Content Goes Here Your Content Goes Here Kedykoľvek, keď sme sa na vás obrátili s pomocou, neľutovali sme. A preto by sme vás znova o ňu požiadali. Už štyri roky ako občianske združenie prijímame 2% z vašich daní, ktoré nám umožňujú venovať sa rôznym činnostiam v meste. Pripravujeme aktivity pre mladých ako je napr. festival Štufest, literárnu súťaž Čo potom?, Deň študentstva na radnici a športové podujatie Pome Senica. Sme vďační za každé vaše euro, ktoré nám venujete. Ak sami ešte nedokážete týmto spôsobom prispieť, boli by sme veľmi radi, ak prepošlete informáciu, tým, ktorí môžu (vašim rodičom, známym, …). Tu je tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane Ak by ste [...]

Pomôžte nám rásť2024-02-17T14:00:19+01:00
Go to Top