Úvodník

Rok uvedomelosti

Na začiatok ti prajem, nech je tvoj rok 2023 jeden z najlepších v tvojom živote. Nechcem týmto začať debatu o motivačných veciach, ktoré nikde nevedú, ale skôr náhľadom do sveta, v ktorom by existoval pokoj. Ten svet existuje, nie na každom mieste a čase, ale je. Najviac si takýto pokoj predstavujem a prepájam s niečím, čo ma napĺňa. A je mi úplne jedno, či daná vec je zbytočná, pretože viem, že aj tak tým môžem zmeniť svet k lepšiemu. Nemali by sme sa snažiť uchopiť to globálno, k čomu nemáme žiadny dosah. Nechcem tu tieto veci spochybňovať, ale myslím si, že priestor medzi nami je tiež veľmi dôležitý na to, aby sme sa naň pozerali aj inými očami. Napríklad keď sa večer prechádzam po Senici, často rozmýšľam nad tým, že vlastne žijem v menšej Amerike (to určite robí ten západ slnka). Ale ja to myslím vážne. Niekedy mi príde celkom pochopiteľné, že sa naši ľudia nechcú vrátiť do našej krajiny. Ale cez to všetko vedia, že tu majú svoje korene, svojich najbližších, niečo, čo im hovorí, že vždy tu majú miesto. Možno niektorí neučia svoje deti k láske ku svojej histórii a je to veľká škoda. Pretože náš národ formuje našu osobnosť. Do veľkej miery. Na to aby sme našli pokoj nepotrebujeme to naj miesto, ktoré na svete existuje, ale najmä pocit bezpečia, lásky a úcty k histórii, ktorú môžeme zmeniť. Svet nie je len niečo neuchopiteľné, je to aj okolie, ktoré si okolo seba vytvárame. Vytvárajme pokoj tým, že budeme k sebe ľudskí.

Ema Poláková Študentský parlament, Senica

Úvodník

Rok uvedomelosti

Na začiatok ti prajem, nech je tvoj rok 2023 jeden z najlepších v tvojom živote. Nechcem týmto začať debatu o motivačných veciach, ktoré nikde nevedú, ale skôr náhľadom do sveta, v ktorom by existoval pokoj. Ten svet existuje, nie na každom mieste a čase, ale je. Najviac si takýto pokoj predstavujem a prepájam s niečím, čo ma napĺňa. A je mi úplne jedno, či daná vec je zbytočná, pretože viem, že aj tak tým môžem zmeniť svet k lepšiemu. Nemali by sme sa snažiť uchopiť to globálno, k čomu nemáme žiadny dosah. Nechcem tu tieto veci spochybňovať, ale myslím si, že priestor medzi nami je tiež veľmi dôležitý na to, aby sme sa naň pozerali aj inými očami. Napríklad keď sa večer prechádzam po Senici, často rozmýšľam nad tým, že vlastne žijem v menšej Amerike (to určite robí ten západ slnka). Ale ja to myslím vážne. Niekedy mi príde celkom pochopiteľné, že sa naši ľudia nechcú vrátiť do našej krajiny. Ale cez to všetko vedia, že tu majú svoje korene, svojich najbližších, niečo, čo im hovorí, že vždy tu majú miesto. Možno niektorí neučia svoje deti k láske ku svojej histórii a je to veľká škoda. Pretože náš národ formuje našu osobnosť. Do veľkej miery. Na to aby sme našli pokoj nepotrebujeme to naj miesto, ktoré na svete existuje, ale najmä pocit bezpečia, lásky a úcty k histórii, ktorú môžeme zmeniť. Svet nie je len niečo neuchopiteľné, je to aj okolie, ktoré si okolo seba vytvárame. Vytvárajme pokoj tým, že budeme k sebe ľudskí.

Ema Poláková Študentský parlament, Senica

Senický stredoškoláci budú aktívne ovplyvňovať chod mesta

Z
apojenie mladých ľudí do vecí verejných bolo hlavnou témou februárového (3. 2. 2023) stretnutia primátora Senice Martina Džačovského so zástupcami Študentského parlamentu mesta Senica, ktorý pôsobí pri CVČ Stonožka Senica. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu Podpora mladých dobrovoľníkov, výsledkom ktorého má byť koncept na zlepšenie spolupráce medzi mestom, mestskými organizáciami a inštitúciami s mladými ľuďmi pôsobiacimi na jeho území. Na spoločnom stretnutí oboznámili študenti primátora so svojimi plánmi na rok 2023 a aktuálnym fungovaním parlamentu. Zapojenie mladých ľudí do vecí verejných tak naberá konkrétne kontúry. Študentský parlament bude mať svojich zástupcov v Komisii pre mládež pri MsZ Senica, ktorá bola po niekoľkoročnej prestávke opäť obnovená, ako aj v redakčnej rade mesačníka Naša Senica. Komisia pre mládež si bude môcť vyžiadať materiály, o ktorých bude následne rokovať mestské zastupiteľstvo a dávať k tým- Senickí stredoškoláci budú aktívne ovply vňovať chod mesta to materiálom stanoviská. Študenti budú zapojení aj do tvorby jedného z najdôležitejších strategických dokumentov, teda Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Koncom marca by mala byť vypracovaná aktualizácia Koncepcie pre prácu s mládežou. To je len niekoľko z dohodnutých návrhov, kde už študenti stredných škôl vedia ovplyvniť chod mesta.Študentský parlament pôsobí v Senici už viac ako dve dekády (21 rokov) a je jedným z najstarších na Slovensku.

Hobby, ktoré lieči

A

ko malá som zvykla byť často chorá. Kašeľ, teploty alebo bolesť hrdla ma prenasledovali snáď všade. No keď prišiel čas na školu, mojim rodičom bolo jasné, že musia nejako zakročiť, aby som sa vôbec niečo vedela naučiť. Vtedy im jeden známy odporučil začať s dychovým nástrojom. V septembri som teda prvýkrát nezasadla len do lavíc základnej školy, ale začala som chodiť aj do ZUŠ-ky. Rodičia ma najprv prihlásili na flautu. Počas prvých štyroch rokov som sa učila nové tóny, skladby a stupnice a ani som si nevšimla, ako sa na mňa choroby lepili menej a menej. Keď som prešla na druhý stupeň základnej školy, začala som hrať na saxofón. Zo začiatku ma to vôbec nebavilo a chcela som s tým skončiť. Vadilo mi, že mi to nešlo a chcela som hrať na známejší a populárnejší nástroj – klavír. To ma našťastie prešlo a v hre na saxofóne som vytrvala. V tomto čase som nebola chorá skoro vôbec a keď už som bola, tak som sa vždy rýchlo vyliečila. Hru na hudobný nástroj určite odporúčam, keďže nielenže pomáha rozvíjať mozog počas celého života, ale dychový nástroj sa môže stať aj veľkou pomocou pre astmatikov.

Bibiana Hrušecká, Obchodná akadémia Senica

Senický stredoškoláci budú aktívne ovplyvňovať chod mesta

Z

apojenie mladých ľudí do vecí verejných bolo hlavnou témou februárového (3. 2. 2023) stretnutia primátora Senice Martina Džačovského so zástupcami Študentského parlamentu mesta Senica, ktorý pôsobí pri CVČ Stonožka Senica. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu Podpora mladých dobrovoľníkov, výsledkom ktorého má byť koncept na zlepšenie spolupráce medzi mestom, mestskými organizáciami a inštitúciami s mladými ľuďmi pôsobiacimi na jeho území. Na spoločnom stretnutí oboznámili študenti primátora so svojimi plánmi na rok 2023 a aktuálnym fungovaním parlamentu. Zapojenie mladých ľudí do vecí verejných tak naberá konkrétne kontúry. Študentský parlament bude mať svojich zástupcov v Komisii pre mládež pri MsZ Senica, ktorá bola po niekoľkoročnej prestávke opäť obnovená, ako aj v redakčnej rade mesačníka Naša Senica. Komisia pre mládež si bude môcť vyžiadať materiály, o ktorých bude následne rokovať mestské zastupiteľstvo a dávať k tým- Senickí stredoškoláci budú aktívne ovply vňovať chod mesta to materiálom stanoviská. Študenti budú zapojení aj do tvorby jedného z najdôležitejších strategických dokumentov, teda Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Koncom marca by mala byť vypracovaná aktualizácia Koncepcie pre prácu s mládežou. To je len niekoľko z dohodnutých návrhov, kde už študenti stredných škôl vedia ovplyvniť chod mesta.Študentský parlament pôsobí v Senici už viac ako dve dekády (21 rokov) a je jedným z najstarších na Slovensku.

 

Hobby, ktoré lieči

A

ko malá som zvykla byť často chorá. Kašeľ, teploty alebo bolesť hrdla ma prenasledovali snáď všade. No keď prišiel čas na školu, mojim rodičom bolo jasné, že musia nejako zakročiť, aby som sa vôbec niečo vedela naučiť. Vtedy im jeden známy odporučil začať s dychovým nástrojom. V septembri som teda prvýkrát nezasadla len do lavíc základnej školy, ale začala som chodiť aj do ZUŠ-ky. Rodičia ma najprv prihlásili na flautu. Počas prvých štyroch rokov som sa učila nové tóny, skladby a stupnice a ani som si nevšimla, ako sa na mňa choroby lepili menej a menej. Keď som prešla na druhý stupeň základnej školy, začala som hrať na saxofón. Zo začiatku ma to vôbec nebavilo a chcela som s tým skončiť. Vadilo mi, že mi to nešlo a chcela som hrať na známejší a populárnejší nástroj – klavír. To ma našťastie prešlo a v hre na saxofóne som vytrvala. V tomto čase som nebola chorá skoro vôbec a keď už som bola, tak som sa vždy rýchlo vyliečila. Hru na hudobný nástroj určite odporúčam, keďže nielenže pomáha rozvíjať mozog počas celého života, ale dychový nástroj sa môže stať aj veľkou pomocou pre astmatikov.

Bibiana Hrušecká, Obchodná akadémia Senica

Po dvoch rokoch sme plesovali

Po dvoch rokoch sme plesovali

V poradí jedenásty študentský ples sa konečne po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať. Prípravy veľké, plné stresu, ale výsledok bol nad naše očakávania. Odozvy sú nadmieru pozitívne a spokojné a my sme len radi, že sa vám ples páčil. Organizátormi sme boli ako vždy my – členovia Študentského parlamentu mesta Senica, ktorý stojí za vznikom tejto tradície. Programom nás sprevádzal a spieval muzikálový herec Erik Michálek. Tento rok sme ponúkli tanečné vystúpenie skupiny Scream a sólové, dych berúce vystúpenie Danky Chochlíkovej. Spevom nás potešila Katka Sadloňová.Tohtoročným kráľom a kráľovnou plesu sa stala Anička Sekáčová a Tomáš Michalica. Ešte raz gratulujeme.

Bohatá tombola nesmela chýbať a o skvelú zábavu a osvetlenie sa postaral DJ Choci. Výzdobe vďačíme agentúre Ivany Hečkovej. Málo z dnešných parlamenťákov zažilo ples ako taký, a tak to bola pre nás ešte väčšia výzva ho spraviť. Nik nevedel, o čom to je, ako to prebieha, čo treba nachystať… Ale podarilo sa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách plesu, pretože bez vás by sme to nedokázali. Ste úžasní. Už teraz sa veľmi tešíme, ako vás znovu očaríme s novou témou a novým ročníkom.

Ema Poláková, foto: M. Štítny

V poradí jedenásty študentský ples sa konečne po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať. Prípravy veľké, plné stresu, ale výsledok bol nad naše očakávania. Odozvy sú nadmieru pozitívne a spokojné a my sme len radi, že sa vám ples páčil. Organizátormi sme boli ako vždy my – členovia Študentského parlamentu mesta Senica, ktorý stojí za vznikom tejto tradície. Programom nás sprevádzal a spieval muzikálový herec Erik Michálek. Tento rok sme ponúkli tanečné vystúpenie skupiny Scream a sólové, dych berúce vystúpenie

Danky Chochlíkovej. Spevom nás potešila Katka Sadloňová.Tohtoročným kráľom a kráľovnou plesu sa stala Anička Sekáčová a Tomáš Michalica. Ešte raz gratulujeme. Bohatá tombola nesmela chýbať a o skvelú zábavu a osvetlenie sa postaral DJ Choci. Výzdobe vďačíme agentúre Ivany Hečkovej. Málo z dnešných parlamenťákov zažilo ples ako taký, a tak to bola pre nás ešte väčšia výzva ho spraviť. Nik nevedel, o čom to je, ako to prebieha, čo treba nachystať… Ale podarilo sa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách plesu, pretože bez vás by sme to nedokázali. Ste úžasní. Už teraz sa veľmi tešíme, ako vás znovu očaríme s novou témou a novým ročníkom.

Ema Poláková, foto: M. Štítny