PODPORA MLADÝCH DOBROVOĽNÍKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ

Je cezhraničný projekt medzi mestom Senica a českým mesto Velké Pavlovice. Konkrétne medzi Študentským parlamentom mesta Senica a žiackym parlamentom na Gymnáziu vo Velkých Pavloviciach. Nosnou témou projektu bolo dobrovoľníctvo a participácia mládeže. Zámerom projektu bolo v tejto oblasti nadviazanie kontaktov a výmena skúseností študentských parlamentov, organizácií pracujúcich s mládežou, samospráv. Vzdelávacími seminármi a teambuildingovými podujatiami bola cezhraničná mládež motivovaná k dobrovoľníckej účasti na mestských projektoch, k participácii na veciach verejných, k tvorbe vlastných projektov. Projekt podporil v študentoch zmysel pre spolupatričnosť, dobrovoľnícku pomoc, solidárnosť. Nadobudnuté skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva sú pre študentov dobrým štartom do budúcnosti.

Študenti z parlamentu zo Senice vycestovali ako prví na víkendový, vzdelávací a zoznamovací pobyt do Velkých Pavlovíc. Počas jeho spolu so žiakmi z ich gymnázia absolvovali dva workshopy. Prvý zameraný na soc. siete, ich vývoj, novinky a zároveň na točenie a strih videa v mobile. Druhý bol ekologický. Dozvedeli sme sa v ňom aké problémy má v súčasnosti príroda a čo pre ňu môžeme robiť my sami. Dostali sme tipy ako sa zapojiť a aspoň nejako prírode pomôcť. Obidvaja prednášajúci boli počas celého víkendu s nami a študenti sa ich mohli opýtať na otázke, ktoré ich trápili. Počas spoznávačky sme vyrazili aj na výlet do neďalekej obce Kobylí, kde sme vystúpali na rozhladňu nad vinohradmi.

Druhým víkendovým pobytom bol teambuildingový pobyt v Habovke. Ten absolvovali členovia Študentského parlamentu mesta Senica a dobrovoľníci z neziskovky Senica 2.0. Po dlhej a únavnej ceste so šiestimi prestupmi sa ocitli v snehovej krajine na Orave. V spoločných aktivitách rozmýšľali nad možnosťami ako zapojiť viacej dobrovoľníkov, ako zlepšiť fungovanie študentského parlamentu, či čo chýba mladým v meste Senica.

Posledným víkendovým pobytom navštívili Senicu žiaci gymnázia z Velkých Pavlovíc. Hneď po príchode im Lukáš Hrošovský zo Sytevu pripravil workshop o dobrovoľníctve, čo im môže dať, či čo môžu žiadať o mesta. Druhým workshopom bolo predstavenie dobrovoľníctva na dedine. Ako sa tam môžu ľudia spojiť a spoločnými silami zlepšiť život vo svojej obci. Spoločnými aktivitami bolo navštívenie Múzea Senica či Škodáčkovho mlyna, ktorý zveľadili práve dobrovoľníci.

Okrem víkendových pobytov bolo pre študentov pripravených 9 workshopov. Boli na rôzne témy, ktoré mladým mali dopomôcť k rozvoju svojich zručností či vedomostí formou neformálne vzdelávania. Témy ako sa správne motivovať, ako napísať projekt, ako si pripraviť pútavú prezentáciu či ako napísať dobrý článok mladých bavili a veľa sa naučili. Záznamy z workshopov môžete nájsť na: https://www.youtube.com/channel/UCAm2fSiipC7BcJd6NlVlUPg

Toto o projekte napísala predsedníčka Študentského parlamentu mesta Senica:

Spojenie zábavy a vzdelania. Tak by som v jednoduchosti opísala spoluprácu s Veľkými Pavlovicami. Vzájomná návšteva parlamentov či teambuilding na Habovke nám poskytli zážitky i nové možnosti a poznatky. „Spojenie„ dvoch rozličných parlamentov nám dalo príležitosť inšpirovať sa navzájom a spoznať ako mládež funguje za neďalekými hranicami. Počas spoločne stráveného času sme si vytvorili nie málo úsmevných spomienok, ku ktorým sa ešte vždy radi vraciame. Nie je teda prekvapením ak poviem, že nám spolupráca pomohla uceliť vzťahy v parlamente a napomôcť k jeho lepšiemu fungovaniu. Workshopy, ktoré sme mali možnosť uskutočniť boli nad naše očakávania. Či už o dobrovoľníctve, čí o motivácií z každého jedného sme odchádzali o niečo múdrejší. Často nechýbali ani interaktívne aktivity, ktoré vždy uvoľnili a spríjemnili atmosféru. Niektoré nám pomohli lepšie pochopiť samých seba a ďalšie zasa rozvíjali naše silné i slabé stránky. Verím, že množstvo informácii, ktoré sme dostali nepomohli len nám ale aj kamošom z Veľkých Pavlovíc, či ľuďom za obrazovkami na našich streamoch.“

Ako pomohol projekt žiakom z Velkých Pavlovíc zhrnul ich učiteľ Bohumil Vašíček:

Začátkem letošního března vybraní žáci gymnázia ve Velkých Pavlovicích využili pozvání do partnerského města Senica. Program zaměřený na téma dobrovolnictví ukázal žákům, že zapojit se lze opravdu mnoha možnými a nemožnými způsoby. Nemusí jít vždy o velké plány, velké akce. Neméně důležité je podílet se v rámci svého okolí, své komunity. Stačí chtít, sebrat odvahu a zejména komunikovat. Nebát se zeptat, nebát se popsat svůj nápad. Bylo vidět, že lidé nejrůznějšího věku v Senici chtějí svůj čas věnovat jeden druhému, snaží se najít řešení a vzájemně se podporovat. To bylo neskutečně inspirativní. Společnost pavlovickým žákům dělali zástupci školních parlamentů senických škol. Hodně jsme toho viděli, hodně jsme toho zažili a nad spoustou věcí diskutovali. Výměna názorů a zkušeností byla pro obě strany přínosná. Parlament gymnázia se po inspiraci rozhodl o variantu akce „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, která se povedla, zájem o zapojení se byl značný. Z provozních záležitostí jsme se v aktuálním školním roce shodli na tom, že scházet se jednou měsíčně je naprosto nedostatečné. Schůzky jsou častější, obvykle se nyní konají jednou za dva týdny (krom hektičtějších období). Stále je před námi velký kus cesty, protože zájem studentů se v porovnání se Senicí nedá srovnávat. Na větším zapojení studentů jako školní parlament budeme stále pracovat, k navýšení počtu zástupců parlamentu však nedošlo. Nadšení nám ale nechybí. Děkujeme za vše a brzy na viděnou!

Spolupráca Senica a Velkých Pavlovíc nekončí. Sú dohodnuté ďalšie stretnutia, ktoré budú aj naďalej rozvíjať mladých. Najbližšie sú Seničania pozvaní do Pavlovíc na Apríles, ktorý organizujú študenti gymnázia. A koncom júna prídi študenti z Pavlovíc pomôcť na amatérske adrenalínové preteky Hecni sa po siedme.

Projekt je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a mesto Senica ho realizuje s cezhraničným partnerom Gymnázium Velké Pavlovice.