AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ŠTÚDIUM ČI STÁŽ V ANGLICKU A USA

workshop s Martinou Beďatšovou

Ak túžiš študovať v zahraničí a nevieš, čo to obnáša, nasledujúce riadky sú pre teba. Ako to na zahraničných školách funguje, nám priblížila Martina Beďatšová na našom prvom workshope, ktorý sa konal 7. februára v DAVe. Vysvetlila, ako si vybrať školu a aj odbor. Poradila nám, ako vyplniť prihlášku, čo si treba premyslieť a mnoho ďalších tipov a rád.

Kto je Martina Beďatšová?

Martina je rodáčkou z Trenčína. Už v 8. alebo 9. ročníku na základnej škole začala rozmýšľať nad tým štúdium v zahraničí. Prihlásila sa na bilingválne gymnázium v Sučanoch, vďaka ktorému si splnila sen. Už po druhom ročníku odišla na súkromnú školu do Anglicka. Po úspešnom zmaturovaní išla na univerzitu London School of Economics, kde vyštudovala ekonómiu a politológiu. Po návrate z Anglicka pracovala v Prahe. Po dvoch rokoch vycestovala do USA, kde študovala na Harvard Kennedy School. V súčasnosti pracuje ako projektová manažérka na Úrade vlády v oblasti vzdelávania. Jednou z otázok, ktorú riešia sú odchody študentov do zahraničných škôl.

Prečo ísť študovať do zahraničia?

Jedným z prvých dôvodov je lepšia kvalita vysokých škôl. Čo nie je samozrejmosť – závisí to od krajiny a odboru. Existujú rôzne svetové rebríčky a odporúčania, kde si to môžete overiť. Zahraničné vysoké školy ponúkajú širšie spektrum možností štúdia. A po štúdiu máte viac pracovných príležitosti. Aj študentský život je na inej úrovni ako u nás. Určite to poznáte z rôznych filmov: spolky, eventy, športy, umenie, profesijné kluby a ďalšie aktivity. V rámci štúdia sú dostupné kariérne poradenstvá a rôzne služby v podobe kurzov, napríklad jazykových. Odchodom do zahraničia spoznávate nových ľudí, novú kultúru, zažívate dobrodružstvo a nadobúdate veľa nových skúseností.

Nevýhody štúdia v zahraničí

Zahraničné štúdium nie je prechádzka ružovou záhradou. Musíte vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Dôležité je mať predstavu, plán, snahu a zvážiť, čo z toho vyťažíte. Samotnému štúdiu predchádza veľa administratívnej aktivity. Zahraničné univerzity sú finančne náročnejšie. Výhodou je možnosť získať štipendium alebo pôžičku, ale to tiež záleží od konkrétnej školy. Možnosťou je popri štúdiu pracovať. Treba počítať s tým, že prihlasovací proces je selektívnejší. To znamená, že berú menšie percento študentov. Na podávanie prihlášky je potrebné si vyhradiť čas. A rovnako aj na štúdium. Je taktiež dôležité si uvedomiť, že v zahraničí je iný spôsob výučby a vyučuje sa v cudzom jazyku. Vzdelávanie je viac orientované na samoštúdium. Spôsob učenia je aktívny – viac zameraný na názory študentov a komunikáciu. Nevyhnete sa ani nátlaku na výkon. Pre niekoho môže byť ťažko zvládnuteľné už len to, že prichádzate do cudzieho prostredia medzi cudzích ľudí s odlišnou kultúrou.

Výber krajiny

Ste rozhodnutý, že chcete ísť študovať do zahraničia. Ale neviete kam? Rozhodujúcim bodom môžu byť finančné podmienky (školné, životné náklady, možnosti štipendia). V niektorých krajinách je to aj 30 000 eur ročne, ale napr. v Českej republike je štúdium zadarmo. V krajinách sa môže líšiť aj dĺžka štúdia. Napríklad v USA nie je európsky systém a bakalárske štúdium je štvorročné. Nemáte konkrétny odbor, ale prvý rok máte na to, aby ste si vybrali akým smerom sa vaše štúdium bude uberať. V Anglicku máte trojročné bakalárske štúdium. Druhý stupeň môže byť ročný alebo dvojročný. Ale mnoho študentov už nepokračuje a ide radšej pracovať. Krajinu si môžete vybrať aj na základe toho, ako často chcete chodievať domov. Zvážiť to, akú kultúru a aký spôsob života chcete zažiť. Veľkomesto alebo skôr menšie mesto? A uvedomiť si, že ak ste v krajine, ktorá nemá úradný jazyk anglický, musíte sa naučiť aj ten ich. Napríklad vo Francúzsku potrebujete vedieť francúzsky, ale štúdium máte v angličtine. Nezabudnite myslieť aj na to, čo po štúdiu. Chcete ostať pracovať v cudzine? Alebo sa vrátiť domov? Aké máte možnosti uplatnenia sa?

Pri výbere krajiny to nekončí…

Viete, že chcete ísť do zahraničia, viete kam a prečo, ale neviete na akú univerzitu. Tu je dôležité si zistiť ranking, reputáciu školy a odborov. Aké ma podmienky na prijatie, aké sú predmety a pod. Martina odporúča podať prihlášky na viacero škôl. V dnešnej máte na internete dostupné rôzne brožúry a zoznamy spolkov. Viete si zistiť, aké aktivity sa na danej univerzite dajú robiť. Akí tam učia profesori a akým výskumom sa venujú. A aké majú absolventi uplatnenie a koľko zarábajú.

Nezabudnite si položiť ďalšie otázky:

• Aké má univerzita školné a aké štipendiá sú dostupné? Napríklad v Anglicku máte na všetkých univerzitách rovnaké školné, ale v USA sa to líši.

• Ponúka univerzita aj prácu pre študentov? Ako je napríklad doučovanie, administratívne práce alebo pomoc pri výskume.

• Chcete univerzitu v centre alebo na okraji mesta? Vo väčších mestách máte viac možností pracovať aj mimo univerzitného prostredia.

Krajina, škola,… ale aký odbor?

Pri výbere odboru sa potrebujete zamyslieť na tým, čo vás baví, v čom vynikáte a či vám vybrané štúdium pomôže v kariére. Aké máte možnosti uplatnenia sa? Chcete študovať jeden odbor alebo kombináciu? Pozrieť si aké sú povinné a voliteľné predmety v danom odbore a čo znamenajú. Aké sú požadované známky a z akých predmetov musíte mať maturitu.

Podávanie prihlášky

Dôležitou súčasťou prihlášky sú dôkazy – konkrétne príklady vašich úspechov a tvrdení, ktoré ste uviedli v prihláške. Zdôrazňujte úspechy, excelentnosť a kvalifikovanosť. Vypýtajte si referencie od učiteľa, ktorý vás pozná a vie napísať, prečo by vás mali prijať. Nezabudnite, že sa prihliada aj na známky. Zamyslite sa nad dôvodom pre výber danej univerzity a čím prispejete do ich komunity. Dávajte si pozor na to, že každá univerzita a krajina má rôzne špecifikácie. Skvelou pomocou je aj internetová stránka: unimak.sk, kde nájdete zoznam štipendií, rebríčky, informácie o štúdiu v zahraničí a komplexné poradenstvo.

Zopár tipov na záver

• Využite čas na strednej škole a zapájajte sa do aktivít.

• Pracujte na zlepšovaní svojej angličtiny.

• Urobte si prieskum na internete, hľadajte odporúčania, pozerajte videá z dňa otvorených dverí a ako vyzerá deň študenta.

• S prihláškami začnite, čo najskôr – ideálne na začiatku maturitného ročníka.

• Nepodceňujte praktickú prípravu – financovanie, administratívu a prípravu na život v zahraničí.

Martine ďakujeme a tešíme sa na ďalšie plnohodnotné workshopy s inšpiratívnymi hosťami.

Projekt je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a mesto Senica ho realizuje s cezhraničným partnerom Gymnázium Velké Pavlovice.