AKO NÁJSŤ DOBROVOĽNÍKOV A ČO IM VIEME PONÚKNUŤ

worskhop s Lukášom Hrošovským

Všetko, čo robí, robí, pretože vidí, že to má zmysel. Pozitívne alebo negatívne ohlasy ho posúvajú ďalej. Reč je o Lukášovi Hrošovskom, s ktorým sa 2. marca konal v poradí tretí workshop tohto roku v DAVe. Lukáš nám porozprával, ako s dobrovoľníctvom začal, ako si zriadil klubovňu, oboznámil nás s benefitmi dobrovoľníctva a rozprával aj o tom, ako si dobrovoľníkov udržať.

Kto je Lukáš Hrošovský?

Lukáš je riaditeľom organizácie SYTEV (Slovenská mládež pre cestovanie, vzdelávanie a dobrovoľníctvo), školiteľom a facilitátorom projektov v rámci programu ErasmusPlus a International Visegrad Fund. Okrem toho je koordinátor trnavskej klubovne a rozvojového programu Show your talent, mentor Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu a člen komisie školstva a mládeže v Kysuckom Novom Meste. Počas piatich rokov dobrovoľníckej práce a práce s mládežou sa zúčastnil na viac ako desiatich národných projektoch a tridsiatich medzinárodných. Realizoval sedem projektov v rámci ErasmusPlus a organizácia SYTEV je dnes v štyroch krajinách Európy.

Od ekonomického vzdelania po prácu s deťmi a mládežou

V úvode workshopu nás Lukáš zapojil do aktivity. Postavili sme sa do kruhu, v ktorom sme „zapaľovali“ iskru, ktorá je potrebná pre začatie niečo nového a pre prijímanie výziev. Svoju iskru pre dobrovoľníctvo „zažal“ vo svojich 16tich rokoch. Keď sa na strednej škole prihlásil za animátora, netušil do čoho ide. V dobrovoľníctve nakoniec objavil svoje životné poslanie. Neskôr sa stal predsedom žiackej školskej rady, zúčastnil sa aj projektu Komprax, v ktorom sa učil písať projekty a veľa cestoval. Spoznal program ErasmusPlus, v ktorom bol najprv účastníkom a neskôr sa stal aj školiteľom. Koncom štúdia na strednej škole si založil vlastnú organizáciu a začal pracovať s deťmi a mládežou. Nikdy mu nestačilo to, čo mal – stále mal potrebu sa posúvať vpred. Voľný čas investoval do vzdelávania sa. Začal robiť workshopy po Slovensku a organizovať festivaly a ErasmusPlus na Kysuciach. Absolvoval školenia a akreditácie, aby sa dobrovoľníctvo mohlo stať jeho plnohodnotným zamestnaním.

Dobrovoľnícke aktivity

Prvými aktivitami, ktoré zaujali mladých dobrovoľníkov, bol Deň objatí (rozdávanie objatí v domovoch dôchodcov, v nemocniciach a na uliciach) a Deň bublín (deti s bublifukmi a iné detské atrakcie). Dokázal, že dobrovoľníctvo môže byť aj zábava. Takto sa od zábavy na akciách prešlo k ďalším aktivitám, napríklad natieranie lavičiek alebo zbieranie odpadkov. Túžba niečo zmeniť vo svojom okolí ho neprechádzala. Svoje návrhy pre zlepšenie mesta predstavil aj primátorovi. Organizoval s ním stretnutia, chodieval na Ministerstvo školstva a hľadal niečo, čo môže zmeniť. Inšpiroval sa po celom Slovensku.

Mládežnícka klubovňa

Lukáš založil prvú klubovňu na Kysuciach, v ktorej majú mladí ľudia priestor na rôzne aktivity pre mladých. Klubovňu dostali zadarmo, ale museli si ju svojpomocne zrekonštruovať. Časom založili aj mládežnícky parlament a rozbehli sa aj ďalšie dobrovoľnícke aktivity. Napríklad v rámci MDŽ (rozdávanie ruží ženám po meste); organizovanie športových aktivít; sprejovanie stien v uliciach – identita ulíc; prvá pomoc; betlehemské svetlo a mnoho ďalšieho.

Ako a kde hľadať dobrovoľníkov

O tom, že je dôležité nebrať na seba veľa a nezamotať sa, nám Lukáš ukázal na druhej aktivite. Počas ktorej sme sa mali rozdeliť na dve skupinky, postaviť do kruhu, zatvoriť oči a rukami pochytať ruky druhých. Z tejto „motanice“ sme sa museli dostať. Kde sa o dobrovoľníctve môžeme dozvedieť? V dnešnej dobe sa s témou dobrovoľníctva môžeme stretnúť na sociálnych sieťach a rôznych stránkach o dobrovoľníctve, napr. dobrovolnictvo.sk, growni.sk alebo na stránkach krajských a okresných dobrovoľníckych centier. Na školách učitelia motivujú žiakov na dobrovoľnícku činnosť, napríklad zbieraním odpadkov počas Dňa zeme. Nových ľudí môžeme motivovať aj osobnými príbehmi, skúsenosťami a zážitkami z dobrovoľníctva.

Motivácia a benefity dobrovoľníctva

Motiváciou pre začatie dobrovoľníckej činnosti môže byť chuť pomáhať ľuďom, spoznávanie nových ľudí, zážitky, nadobudnutie skúseností, dobrý pocit a úsmevy druhých. Dobrovoľníctvo so sebou prináša aj pútavé benefity. Pre mladých je lákadlom pravidelnosť akcií – ktoré sú pre dobrovoľníka zadarmo. Starší sa zapájajú, lebo vidia v daných aktivitách hlbší zmysel. Dobrovoľníci získavajú referencie, ktoré môžu využiť v prihláškach na vysoké školy alebo do životopisov. Mnohým mladým ľuďom to pomohlo v budúcej kariére – nabrať si kontakty, získať vzťahy s podnikateľmi a zabezpečiť si kariéru. V Lukášovej organizácii môžu najaktívnejší dobrovoľníci získať dobropoukážky – poukážky do aquaparku, mestského kina, krajského divadla, na bikeshare, plaváreň a zimný štadión. Na konci workshopu nám Lukáš priblížil svoj projekt ErasmusPlus a zakončil ho peknými citátmi:

„Volunteers do not necessarily have the time; they have the heart.“ – Elizabeth Andrew

„The meaning of life is to find your gift. The purpose of live is to give it away.“ – William Shakespeare

Lukášovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšie plnohodnotné workshopy s inšpiratívnymi hosťami.

Projekt je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a mesto Senica ho realizuje s cezhraničným partnerom Gymnázium Velké Pavlovice.