AJ JEDEN ČLOVEK DOKÁŽE VEĽA

workshop so Slávom Bučákom

„Do dobrovoľníctva sa buď zapájate preto, lebo sa vám niečo nepáči a chcete to zmeniť, alebo sa vám to páči a chcete to podporiť,“ to sú slová Slavomíra Bučáka, s ktorým sa v DAVe dňa 3. marca konal v poradí štvrtý workshop tohto roku. Dokázal nám, že aj jeden človek dokáže veci meniť. Porozprával o svojom štúdiu, o svojich začiatkoch v role dobrovoľníka a to, ako vníma dobrovoľnícku činnosť. Priblížil nám aktivity a spolupráce svojho občianskeho združenia PRO Čáčov. A spolu s ním sme nahliadli aj do histórie Škodáčkovho mlyna v Čáčove.

Kto je Slavomír Bučák?

Slavo je rodák z mestskej časti Čáčov. Dobrovoľníctvu sa začal venovať už počas študentských čias. Na obchodnej akadémii nadobudol ekonomické znalosti a potom externe vyštudoval aplikovanú informatiku. Počas štúdia brigádoval a pracoval „na dedine“. Po absolvovaní vysokej školy začal pracovať na mestskom úrade v Senici ako správca informačného systému mesta, kde pôsobí dodnes. Je pravidelným darcom krvi a voľný čas trávi jazdou na koni – jedného koňa aj vlastní.

Dobrovoľníctvo ako spolupráca pre dobrú vec

Dnes sa konajú rôzne workshopy a dobrovoľnícke podujatia. Avšak v rokoch, keď sa dobrovoľníctvu začal venovať, takéto organizácie neboli. Išiel do toho iba s myšlienkou, že chce niečo zmeniť a vylepšiť. Dobrovoľníctvo pre neho znamená spoluprácu ľudí pre dobrú vec. Najviac energie mu dodáva to, keď sa k nemu ľudia pripájajú a podporujú jeho činnosť.

Začalo to pri jeho starých rodičoch, pri ktorých sa naučil veľa o histórii a to, ako mať úctu k minulosti. Začal digitalizovať históriu a organizovať výstavy. Keďže neboli dotácie, svojpomocne zozbieral historické fotografie a dokumenty, ktoré pripevnili na vyrobené tabule z plechu. Druhou počiatočnou aktivitou bola starostlivosťou o okolie, napríklad upratovanie nelegálnych skládok.

Nebojte sa, skúšajte nové veci a prijímajte výzvy

Počas dobrovoľníctva spoznal nových ľudí, na ktorých sa neskôr vedel spoľahnúť. Podľa jeho slov počas dobrovoľníctva zažijete rôzne zážitky a niekedy urobíte niečo, čo by vám nikdy predtým nenapadlo. Dobrovoľníctvom dokážete rozvíjať svoju osobnosť a kreativitu.

Naučil sa, že dosiahnutím cieľa to nekončí, ale o zrealizovaný nápad sa je potrebné aj starať. A takáto organizácia a realizácia stoja aj nejaký ten čas. Nie vždy sa vo všetkom hneď darí podľa predstáv. Aj keď ho dobrovoľnícka činnosť veľa naučila, má aj svoje hranice a riziká. Potrebné je vedieť si urobiť pauzu a čerpať energiu z voľnočasových aktivít.

Občianske združenie PRO Čáčov

V roku 2010 Slavomír s Ivanou Mičovou, poslankyňou mestského zastupiteľstva, založil občianske združenie PRO Čáčov. Medzi ich aktivity spadá napríklad ochrana zelene, realizácia rôznych športových a historických aktivít. Pre deti organizujú športový deň, ktorý vznikol vďaka silnej vôli a kreativite. V tom čase mali málo vybavenia a všetko si museli vyrobiť alebo požičať. Časom toto podujatie začali podporovať ďalší ľudia, mesto a sponzori a dnes má úplne iný rozmer. Medzi historické aktivity spadá napríklad spomienka na Martina Bartoňa, ktorý bol starostom v roku 1848. Na jeho pamiatku sa konajú prednášky a aj divadelné predstavenie. Zapaľovaním sviečok, exkurziami a výstavami s vojenskou tematikou si uctievajú aj padlých v prvej a druhej svetovej vojne.

Občianske združenie spolupracuje a organizuje podujatia aj s inými organizáciami. Napríklad so SZCH (Slovenský zväz chovateľov) ZO Čáčov, s KVH (Klub vojenskej histórie) Záhorie, ale aj inými dobrovoľníckymi organizáciami, ako je napríklad OZ Senica 2.0. Ako povedal Slavomír – spolupracujú s kýmkoľvek, kto potrebuje pomôcť alebo poradiť.

Škodáčkov mlyn

Jedným z najväčších projektov, je rekonštrukcia Škodáčkovho mlyna, ktorá trvá od roku 2011. V tom čase bol majiteľom, už zosnulý, Peter Pivák. Dnes je majiteľkou jeho dcéra. Začiatky neboli vôbec jednoduché. Aj keď to bolo náročné, nakoniec sa im podarilo mlyn rozbehnúť, urobiť v ňom výstavu historický predmetov, fotografií, nábytku, krojov,… Postupne sa zdokonaľovalo, skrášľovalo a aj niekedy improvizovalo. K mlynu patrí aj stodola, ktorá sa zrekonštruovala a využila ako ďalší výstavný priestor. Zároveň v nej postavili menšie pódium určené na podujatia. Mlyn a jeho okolie stále prechádza rekonštrukciou a vylepšovaním. Po skončení workshopu sa účastníci išli pozrieť na mlyn osobne.

Fotografie, ďalšie informácie a videá o Škodáčkovom mlyne nájdete na YouTube: Študentský parlament mesta Senica. Slavomírovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšie plnohodnotné workshopy s inšpiratívnymi hosťami.

Projekt je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a mesto Senica ho realizuje s cezhraničným partnerom Gymnázium Velké Pavlovice.