Imatrikulácie na Gymnáziu

Imatrikulácie. Keď sa vysloví toto slovo, mnohí si spomenú na zábavu, možno menšie strápnenie, ale hlavne na študentské časy. Túto slávnostnú udalosť, pri ktorej sme privítali nových členov do rodiny SENGYMu 23. 11. 2023 na vlastnej koži vyskúšali prváci a prímani Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici. 

Hovorovo nazývané „imatrikulačky” prebiehajú na každej škole inak. Čím sú práve tie na gymnáziu výnimočné? Čaro tejto akcie spočíva v prostredí. Konajú sa v kultúrnom dome v Senici, ktorý umožňuje každému účinkujúcemu pocit slávy aspoň na malú chvíľu. 

Program sa skladal zo scénok na danú tematiku, ktoré pobavili celé gymnázium. Tretiaci od septembra usilovne pracovali na vymýšľaní tém a zdokonaľovaní programu. Finálna skončila pri slovenských stereotypoch, od ktorej sa odvíjali ďalšie podtémy, medzi ktoré patrili napríklad: dovolenka, dôchodcovia v obchode, zdravotníctvo, politika, Vianoce, dedinský futbal, fašiangy svadba a mnoho ďalších. 

Okrem už spomínaného hlavného programu sa konalo tradičné imatrikulovanie žiakov ktorí neboli imatrikulovaní predošlé roky. Ich úlohou bolo zaspievať v menších skupinkách na zadané piesne. Túto úlohu im mala sťažiť akási pomôcka v ústach, ktorá im zabraňovala zavrieť ústa. Ďalšou časťou bolo imatrikulovanie novej pani profesorky a pána kaplána, ktorí tancovali na zadané piesne. Táto talentová show bola hodnotená odbornou porotou, ktorá sa skladala z dvoch profesoriek, profesora a žiaka. Na tejto disciplíne sa zabavilo obecenstvo, ale čo je hlavné, i samotní žiaci mali príjemnú náladu, aj keď sa možno cítili trocha trápne.  

Nechýbalo i tradičné prehováranie študentov o deň voľna, ktoré sa nepodarilo vyrokovať, no nakoniec tretiaci vybojovali aspoň deň bez skúšania a testov. Nakoniec všetci tretiaci zatancovali spolu choreografiu, ktorú si spoločne nacvičili. 

Drobné chybičky krásy sa v programe objavili, no za mňa to bola vydarená akcia. Z pohľadu účinkujúceho som sa veľmi zabavila, i keď vo mne prevládal chvíľkami stres. Verím že sme sa všetci zabavili nielen my, ale aj celé publikum a teším sa na túto akciu opäť o rok v podaní našich druhákov.  

Karolína Šimková, Gymnázium Senica