AKO NAPÍSAŤ PÚTAVÝ ČLÁNOK ČI POPISOK NA SOC. SIETE

workshop s Luciou Baníkovou

Ako sa pripraviť na písanie článku? Ako napísať článok, ktorý zaujme? Ako ho dokončiť? Tieto otázky a mnoho ďalšieho zodpovedala Lucia Baníková na druhom workshope, ktorý sa konal 16. februára v DAVe. Zistili sme, na čo si dať pozor pri písaní článkov, čo musí obsahovať a ako ho tvoriť. Ako a prečo členiť text. Dozvedeli sme sa aj to, čo znamená SEO, model STDC, tone of voice a čo sú persóny.

Kto je Lucia Baníková?

Prvú skúsenosť s písaním článkov nadobudla počas študentských čias, keď písala pre seleziánov v Banskej Bystrici a články z podujatí. Vyštudovala masmediálnu komunikáciu so zameraním na žurnalistiku v Trnave, ale na druhý stupeň sa zamerala na marketingovú komunikáciu (copywrtiting). Po štúdiu pracovala v Bystrica SiTy pre spravodajské portály, kde tvorila články, videá a reportáže. Postupne sa z regionálnych médií presunula viac do marketingu. Založila si živnosť a začala sa venovať tvorbe reklamných textov, kreatívnych sloganov či blogových článkov. Pre portál podnikajte.sk napísala knihu: 89 inšpiratívnych podnikateľských nápadov. V súčasnosti pracuje v reklamnej agentúre Visibility. Veľmi ju baví písanie článkov, tvorba a rada sa zdokonaľuje vo svojich schopnostiach.

Príprava pred písaním článku

Pred začatím písania je dôležité odpovedať na 5 základných otázok: Kto/Čo?; Kedy?; Kde?; Ako?; Prečo?. Je ten článok spravodajský alebo pre klienta? Pre koho píšem? Prečo ho píšem? Čo ním chcem dosiahnuť? Zdrojom udržateľnej návštevnosti je základom marketingu SEO – optimalizácia pre vyhľadávače. Prostredníctvom údajov vyplývajúcich z analýzy kľúčových slov a z analýzy konkurencie pomáha zistiť, čo vaše publikum vyhľadáva a potrebuje. Dôležitým aspektom je aj prostredie, v ktorom píšete. Je tvorivé? Máte na premýšľanie dostatok času a priestoru? Ideálne je písať bez rozptýlenia – mať okolo seba poriadok, súkromie bez telefónu a upozornení. Písanie si môžete spestriť šálkou kávy alebo zeleného čaju, ktoré slúžia a jako zdroj energie. V dnešnej dobe internetu je náročné nájsť tému, ktorá napísaná ešte nebola. Preto je v poriadku inšpirovať sa konkurenciou. Napriek tomu nesmie v tvorbe chýbať váš aspekt – niečo, čo nás od konkurencie odlíši. V obsahovom marketingu sa pri tvorbe článku používa aj model STDC, ktorý je založený na princípe štyroch fáz: See, Think, Do a Care. Podľa toho viete zatriediť ľudí (zákazníkov), ktorí budú článok čítať. See – keď chcete len vzbudiť záujem a informovať o niečom ľudí, ktorí vás nepoznajú. Think – keď im odpovedáte na otázky. Do – uľahčujete zákazníkom nákup. Care – starostlivosť o zákazníka. Pri tvorbe článku sa využívajú aj tzv. persóny, ktoré vychádzajú z reálnych dát a predstavujú zákazníka. Konkrétnu osobu z cieľovej skupiny, pre ktorú článok píšete: O čo sa zaujíma? Akým jazykom rozpráva? Dôležitý je aj váš tone of voice – akým štýlom budete písať článok. Inú slovnú zásobu použijete pre mladých (voľný štýl a slangové výrazy) ako v odbornom článku.

Štruktúra článku

• Nadpis – nadpis je prvé, čo čitatelia vidia, a preto je veľmi dôležitý. Ideálna dĺžka titulku by mala byť 6 slov a max. 70 znakov. Mal by byť jasný, stručný, vecný a nie príliš „bulvárny“. Pomôžu v tom čísla, zoznamy a superlatívy.

• Perex – perex je úvod, ktorým dávate čitateľovi informácie o tom, čo mu idete „hovoriť“. Aby ste v čitateľovi vyvolali záujem, môžete používať aj slovné hračky.

• Jadro článku – základom jadra článku sú podnadpisy, ktoré sprehľadňujú text a udržujú čitateľovu pozornosť. Písať by ste mali krátko, stručne a výstižne (1 odsek = 1 myšlienka). Nie je na škodu používať kratšie a jednoduchšie vety, odrážky (zdôraznenie myšlienky) a bold (zvýraznenie dôležitých myšlienok). Článok má byť pre čitateľa prehľadný a príjemný.

• Záver – ak vo svojom texte využívate cudzie alebo vlastné zdroje, je potrebné na konci článku uviezť odkazy a citácie. Ak chcete, aby si zákazník niečo kúpil, stiahol, klikol, zdieľal a pod., využite call to action – zákazníka vyzývate k akcii.

Dopísaním článku to nekončí! Dobré je text nechať „odpočívať“, prípadne ho dať niekomu prečítať. Potom sa k nemu vrátiť a skrátiť o cca 10%.

SEO faktory, na ktoré hľadím pri tvorbe textu

• Kľúčové slová – slová/slovná väzba, ktorú ľudia vyhľadávajú, je dobré aplikovať do titulku a jadra textu.

• Obrázky – text sa stáva prehľadnejší.

• Metatitulok a metapopis – názov a popis, ktoré sa zobrazia po vyhľadávaní v prehliadači.

• Interné prelinkovanie – odkazujete na vlastné produkty/články.

• Externé prelinkovanie – odkazujete napr. na odborné články.

Užitočné tooly pre redaktorov/copywriterov:

• Synonymický slovník – aby ste sa vyhli opakovaniu slov.

• SERP Simulator – ponúka náhľad textu vo vyhľadávači – ako vyzerá metatiulok a metapopis.

• Write Buddy – novovznikajúci slovenský projekt, do ktorého budete vedieť vložiť hotový text. „Povie“ vám, čo sa štylisticky hodí, čo je gramaticky nesprávne a ako to môžete zmeniť. Pomôže s čiarkami, navrhne odporúčania alebo vyselektuje príliš dlhé vety a zbytočné slová.

• Chat GPT – umelá inteligencia, ktorej viete položiť otázku. Môže slúžiť ako inšpirácia na témy.

Lucii ďakujeme a tešíme sa na ďalšie plnohodnotné workshopy s inšpiratívnymi hosťami.

Projekt je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a mesto Senica ho realizuje s cezhraničným partnerom Gymnázium Velké Pavlovice.